DOGGY MARATHON | Foto verslag

De Doggy Marathon was een groot succes!  Er stond een flinke rij voor onze fysio stand! De baasjes konden met hun honden bij ons terecht voor een fysio-check en een kleine massage workshop. Samen met collega Aline heb ik veel leuke honden mogen onderzoeken en masseren! Verder verzorgde we ook nog de warming-up voor de honden, zodat ze goed voorbereid aan de 4,2 km konden beginnen.

Aan het eind van de middag werd de opbrengst voor het goede doel bekend gemaakt, maar liefst €19.698! De opbrengst wordt gebruikt voor het steliriseren van zwerfhonden in Roemenië. Ik ben blij dat ik een steentje bij heb kunnen dragen aan dit leuke evenement en het goede doel!

Hier een kleine foto impressie van de Doggy Marathon:

warming-up doggy marathonwarming-up doggy marathonsfeer impressie doggy marathondierfysiotherapie doggy marathondierfysio doggy marathondoggy marathondierfysiotherapie doggy marathonizzy doggy marathon