Werkwijze

Onderzoek

Wij werken op verwijzing van de dierenarts en vragen u daarom ook voorafgaand aan het onderzoek het medisch dossier van het dier op te vragen bij de dierenarts. Zo zijn wij op de hoogte zijn van de medische geschiedenis van het dier en kunnen wij overleggen met de dierenarts.

Tijdens het eerste consult wordt er een uitgebreid klinisch onderzoek verricht waarbij een volledig beeld gevormd wordt van de gezondheidstoestand. Deze informatie wordt verwerkt in een dossier. Voorafgaand aan elke volgende behandeling zal er een specifiek onderzoek plaats vinden ter evaluatie.

Tijdens het onderzoek worden de volgende punten beoordeeld; de houding, het bewegingspatroon, spieren, pezen, gewrichten, bindweefsel, mobiliteit, spierkracht en pijnlijkheid.

Behandeling

Na het onderzoek zal er een behandelplan worden opgesteld passend bij de bevindingen uit het onderzoek. De behandeling kan bestaan uit verschillende methodes zoals bekend vanuit de humane fysiotherapie. Denk hierbij aan massage, mobilisatie, oefentherapie, hydrotherapie, medical taping, fysische therapie en adviezen. Na elke behandeling zal de voortgang gerapporteerd worden in het dossier.

Bekijk de video om een beter beeld te krijgen van een dierenfysiotherapeut aan het werk: Dierfysiotherapie in beeld.