Werkwijze

Onderzoek

Tijdens het eerste consult wordt er een uitgebreid klinisch onderzoek verricht waarbij een volledig beeld gevormd wordt van de gezondheidstoestand. Deze informatie wordt verwerkt in een dossier. Voorafgaand aan elke volgende behandeling zal er een specifiek onderzoek plaats vinden ter evaluatie.

Tijdens het onderzoek worden de volgende punten beoordeeld; de houding, het bewegingspatroon, spieren, pezen, gewrichten, bindweefsel, mobiliteit, spierkracht en pijnlijkheid.

Behandeling

Na het onderzoek zal er een behandelplan worden opgesteld passend bij de bevindingen uit het onderzoek. De behandeling kan bestaan uit verschillende methodes zoals bekend vanuit de humane fysiotherapie. Denk hierbij aan massage, mobilisatie, oefentherapie, hydrotherapie, medical taping, fysische therapie en adviezen. Na elke behandeling zal de voortgang gerapporteerd worden in het dossier.

Bekijk onderstaande video’s om een beter beeld te krijgen van een dierenfysiotherapeut aan het werk:

Video 1 : Revalidatietraject na een rug hernia (Ridgeback, Kyo)

Video 2: Behandeltrajcet Heupdysplasie en manken in de voorhand (Friese Stabij, Bonne)

Dierfysiotherapie in beeld NVFD